Gıda Sektörü

Atiker Yazılım ERP Sistem Çözümleri, esnek ve işletmeye entegre edilebilir dinamik yapısı ile her sektöre uygulanabilir şekilde geliştirilmiştir.

Gıda sektörüde, talep doğuşundan başlayarak, tüm üretim, kalite kontrol, süreç izlenebilirliği, stok kontrolü, bölgesel ve ürün bazlı coğrafi analizler ve firmanızın ihtiyacı olan tüm süreçleri AtikER Sistem Entegratörü adınıza takip edecektir.

 

Toptancılık; mal ve hizmetleri diğer işletmelere ve diğer örgütlere tekrar satmak faaliyeti olarak tanımlanabilir.

 

Bugünün ticaret hayatında perakendecilik sektörünü hızla artışı göz önüne alındığında perakendecinin faaliyetlerini sürdürebilmesi ürün ve hizmet temini de bu hıza paralel olarak doğan bir ihtiyaçtır. Ürünlerin temin edilebilmesi aşamasında tedarikçilerden ve toptancılardan söz edilebilir.

 

Toptancıların perakendecilere sağladıkları sadece ürünle sınırlı değildir. Birçok faydadan bahsetmek mümkündür. Bunlar;

 

  • Stok kontrolüne yardımcı olurlar
  • Planlamaya yardımcı olurlar ve danışmanlık yaparlar
  • Perakendeciye indirim yapabilirler
  • Konsinye satış yaparak perakendeciye finansman açısından yardımcı olurlar
  • Depolama ve taşıma işlerini üstlenirler

 

 

 

Toptancı bir tedarikçi olarak hem üreticiyle hem perakendeciyle hem de müşteri ile iletişim ve etkileşim hâlindedirler. Günümüz yeni iş modelleri, yeni iş kuralları, yeni müşteri ilişkileri gündeme gelmiştir. Yeni pazarlama yaklaşımları merkeze müşteri aldığından dolayı, işletmeler müşteriyle sürekli ve dinamik olarak etkileşim hâlinde olmak zorundalardır. Toptancıların etkileşim içinde olduğu üreticiyi, perakendeciyi ve müşteriyi göz önüne aldığımızda memnuniyeti üst perdede tutması gerekir.